Гармонія краси i здоров’я

Індивідуальний підхід
до кожного пацієнта

Біохімічні дослiдження

Біохімічні комплексні дослідження

Коагулограма (протромбиновий індекс, МОН, загальний фибріноген, АВР, АЧТВ, еталоновий тест, фібріноген В)
150 грн
Ліпідний профіль (холестерин, триглицеріди, ЛПНП, ЛПВП, ЛПОНП, коэфіциент атерогеності, бета-липопротеиди)
120 грн
Печінковий профіль (АЛТ, АСТ, білірубін загальний, прямий, непрямий, ГГТП, тимолова проба, ЩФ)
240 грн
Нирковий профіль (креатинін, сечевіна, сечева кислота)
120 грн
Ревматологічний профіль (антістрептолізін «О», ревматоідний фактор, С-реактивний білок, серомукоіди, сиаловые кислоты)
160 грн

Біохімічні дослiдження

25-ОН-D (гідроксивітамін Д)
320 грн
1,25-ОН-D3 (вітамін Д3)
320 грн
D-димер
375 грн
Альбумін
50 грн
Альфа-амілаза
60 грн
Аланінамінотрансфераза, АЛТ
50 грн
Аспартатамінотрансфераза, АСТ
50 грн
Білок загальний
45 грн
Білкові фракції
90 грн
Билірубін загальний, прямий, непрямий
60 грн
Глюкоза
40 грн
Глікогемоглобин HbA1c (глікований гемоглобін)
130 грн
Залізо
60 грн
Залізозв’язуюча здатність
170 грн
Кальций
50 грн
Кальций іонізирований
70 грн
Креатинін
50 грн
Магній
50 грн
Сечева кислота
50 грн
Сечевіна
50 грн
Ревматоідний фактор
60 грн
С-реактивний білок (СРБ)
60 грн
Ферритін
150 грн
Фосфор
50 грн
Холестерін
50 грн

У зв’язку з коливаннями національної валюти і як наслідок вартості хімічних реактивів, ціни на сайті можуть незначно відрізнятися +/- від цін на момент оплати.